บริษัท โฮมไทยทูเดย์ จำกัด
ภาษาจีน(แบบย่อ)meanChinese (Simplified)ภาษาเยอรมันmeanGerman
ภาษาญี่ป่นmeanJapaneseภาษาอังกฤษmeanEnglishพื้นที่โฆษณาOnline: 2 Users | Visitors: 976ดูประกาศ ซื้อ-ขายลงประกาศ ซื้อ-ขาย

จัดหาแหล่งเงินทุน

จัดหาแหล่งเงินทุน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดกลางของธุรกิจประเภท SME จนกระทั่งขนาดใหญ่ประเภท Corporate มีขั้นตอนพิธีการวิเคราะห์สินเชื่อที่มีความซับซ้อน เป็นงานที่ต้องใช้เวลาจนกระทั่งเป็นเรื่องที่ต้องเสียเวลาที่ผู้บริหารกิจการควรเอาเวลาอันมีค่า ไปจัดการงานสร้างรายได้ในธุรกิจหลักจะได้ประโยชน์กว่า ทีมงานโฮมไทยทูเดย์มีบุคคลกรพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่าน ประเภทสินเชื่อตามวัตถุประสงค์

ทุนหมุนเวียนในธุรกิจ SMEและCorporate
จัดซื้อทรัพย์สิน ซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เคื่องจักรอุปกรณ์
การเทคโอเวอร์ครอบงำกิจการ
การควบรวมกิจการ
การพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อขาย
การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย
การพัฒนาโครงการอสังหาเพื่อการเช่าทุกประเภท
การพัฒนาโครงการต่อจากโครงการสร้างค้าง
การปรับปรุงโครงการอาคารที่เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้
 
หน้าที่ของเรา
รับความต้องการจากท่าน
ประสานกับสถาบันการเงิน
รวบรวมเอกสารที่สำคัญ
ตรวจสอบเครดิตบูโร
จัดทำแผนธุรกิจ
รายงานศึกษาความเป็นไปได้
จัดทำสำรวจวิจัยตลาด
ยื่นการขออนุญาตหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ประสานผู้ออกแบบ
จัดทำงบประมาณการพัฒนาปรับปรุง
ประสานงานกฎหมาย
ทำนิติกรรมสัญญา